S.NO

iapk;r

PANCHAYAT

Rajswa Gram

1

अरक

ARAK

ARAK     BEDAULI  HENWA

2

चक्‍की

CHAKKI

CHAKKI

3

चंदा

CHANDA

BAIRIYA  CHANDA  HEMDAPUR  LILADHARPUR  PARSIYA

4

जवही दियर

JAVAHI DIYAR

ADRAKPUR  BALUA SAPHI MANHI SAPHI  MANIPUR