S.NO

iapk;r

PANCHAYAT

Rajaswa Gram

1

चौगाई

CHAUGAI

CHAUGAI

2

खेवली

KHEVALI

AMSARI  KHEWLI NOKHPUR

3

मसर्हिया

MARSHIYA

MASRIYA  OJHABARAV  PHAPHDAR

4

मुरार

MURAR

BAIDA BANJARIYA KOHNI   MURAR  PANDEYPUR  THORI

5

नचाप

NACHAP

BADI   CHOTKADIH  DAGAULI  MANAPA NACHAP  REWATIYA VIRPUR